• Global Congress on prostate cancer

  februari 2015, Rom, Italien

  Prosca 2015
 • Ge kniven vidare

  Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

  Läs mer och delta i kampanjen
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

 

Senaste nytt

Målbeskrivningar 2015

Ladda ner

Läs mer »

Aktuellt BUS

Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas spe-cialiseringstjänstgöring,

SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket Läs mer

Läs mer »

Aktuellt BUS

Socialstyrelsen har nu beslutat om nya föreskrifter för läkarnas specialisttjänstgöring.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2015 och du kan läsa dem i sin helhet här.

Läs mer »

Nyheter

Kalender

jun 03 2015

Nordisk urologisk förenings (NUF) kongress

Läs mer »

Kalender SUF
sep 30 2015

Urologidagarna 2015

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin