• Ge kniven vidare

    Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

    Läs mer och delta i kampanjen
  • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

    Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

    Läs mer

Senaste nytt

Viktig info Gren-spec till Kirurgi! Lagändring! Gäller ST-läkare.

Hej alla representanter för gren-spec till kirurgi: Barnkirurgi, urologi, plastikkirurgi och kärlkirurgi! Här kommer lite info ang specialistkompetens i era specialiteter. Det är möjligt att ni...

Läs mer »

Aktuellt BUS

Bactiguard instiftar nytt stipendium för urologer

Bactiguard instiftar tillsammans med SUF ett stipendium om 10 000 kr till stöd för forskning inom området vårdrelaterade infektioner. Stipendiet delas ut under en ceremoni på Urologidagarna den 7...

Läs mer »

Nyheter

Sök medel ur Svensk Urologisk Förenings Stiftelse

Medlemmar i Svensk Urologisk Förening kan söka ekonomiska bidrag från vår stiftelse för forsknings- och utbildningsändamål. Exempel på ändamål som stiftelsen den senaste åren har stöttat är FEBU-...

Läs mer »

Nyheter

Kalender

sep 22 2016

TURB-course

Läs mer »

Kalender BUS
okt 05 2016

Urologidagarna 2016

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin