• Urologidagarna 2017

  4-6 oktober

  Göteborg

  Länk till Urologidagarnas hemsida
 • Duronorr

  DURONORR - ett forskningssamarbete mellan Umeå universitet och landstingen i Jämtland, Västerbotten och Västernorrland inom urologi.

  Läs mer om Duronorr
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

BUS höstmöte

 

 

Senaste nytt

EBU Online Written Examination

Dear EBU Delegates! We hereby inform you about the upcoming EBU Online Written Examination. This exam is the first of the two parts of the European Board Examinations in Urology. To know more...

Läs mer »

Nyheter

Specialistläkare, utbildningstjänst inom Barnurologi

Mer infoSista ansökan 2017-06-28

Läs mer »

Nyheter

4 th Nordic course on Reconstruction of the Urinary Tract after Radical Cystectomy

22–23/11, 2017 Helsingfors Venue:Peijas Hospital, Helsinki University Hospital Organizers:Department of Urology, Helsinki University Hospital in co-operation with NUF working groups. Preliminary...

Läs mer »

Nyheter

Kalender

sep 14 2017

Prostate mpMRI reading & MRI-guided prostate biopsies

Läs mer »

Kalender SUF
okt 04 2017

Urologidagarna

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin