• Ge kniven vidare

    Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

    Läs mer och delta i kampanjen
  • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

    Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

    Läs mer

 

Senaste nytt

Målbeskrivningar 2015

Ladda ner

Läs mer »

Aktuellt BUS

Från och med 1 maj 2015 gäller nya bestämmelser för läkarnas spe-cialiseringstjänstgöring,

SOSFS 2015:8 och Målbeskrivningar 2015. Alla som får sin läkarlegitimation från och med 1 maj 2015 ska ansöka om specialistkompetensbevis enligt det nya regelverket Läs mer

Läs mer »

Aktuellt BUS

Kalender

sep 30 2015

Urologidagarna 2015

Läs mer »

Kalender SUF
nov 16 2015

SK-kurs Urologi

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin