• Global Congress on prostate cancer

  februari 2015, Rom, Italien

  Prosca 2015
 • Ge kniven vidare

  Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

  Läs mer och delta i kampanjen
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

Senaste nytt

EBU Online In-Service Assessment

The next EBU Online In-Service Assessment will be organised on Thursday 5 and Friday 6 March 2015. The registration deadline is approaching rapidly: Saturday 31 January 2015! We kindly invite you to...

Läs mer »

Nyheter

Västerås SPUR 1:a

Urologkliniken i Västerås har fått SPUR 1:a för bästa ST utbildning inom Urologi Kliniken fick diplom i samband med urologidagarna.    

Läs mer »

Aktuellt BUS

Enkät riktad till ST-läkare i syfte att kartlägga kursbehov

Socialstyrelsen har utformat en enkät som riktar sig till ST-läkare, i syfte att kartlägga ST-läkares behov av kurser inom olika ämnesområden utifrån ST-läkarnas individuella utbildningsprogram....

Läs mer »

Aktuellt BUS

Kalender

feb 01 2015

Global Congress on prostate cancer

Läs mer »

Kalender SUF
mar 04 2015

Kirurgisk och medicinsk behandling av njurcancer och benign njurkirurgi

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin