• Bakjoursskola

  Uppsala 9-10 oktober 2014

  Anmälan senast 21 september

   

  Läs mer här

 • Kurser

  Vänligen titta under Kalendern för aktuella kurser. Nya kurser läggs löpande in.

  Kalendern
 • Global Congress on prostate cancer

  februari 2015, Rom, Italien

  Prosca 2015
 • Ge kniven vidare

  Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

  Läs mer och delta i kampanjen
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

Senaste nytt

Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande...

Läs mer »

Nyheter

Förslaget till ny målbeskrivning

 

Obs: Detta är ett förslag till ny målbeskrivning som är ute på remiss. Ingenting har spikad.

...

Läs mer »

Aktuellt BUS

Socialstyrelsen skjuter upp nya ST till våren 2015

Arbetet med nya ST har dragit ut på tiden och förslaget hann inte ut på remiss såsom planerat, remisstiden är därför förlängd och nya ST kommer inte träda i kraft förrän våren 2015. Beskedet kom...

Läs mer »

Aktuellt BUS

Kalender

sep 24 2014

Ureteroskopi - praxis i skandinavien III

Läs mer »

Kalender SUF
okt 09 2014

Bakjoursskola

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin