• Global Congress on prostate cancer

  februari 2015, Rom, Italien

  Prosca 2015
 • Ge kniven vidare

  Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

  Läs mer och delta i kampanjen
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

Senaste nytt

Socialstyrelsen har nu beslutat om nya föreskrifter för läkarnas specialisttjänstgöring.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2015 och du kan läsa dem i sin helhet här.

Läs mer »

Nyheter

Västerås SPUR 1:a

Urologkliniken i Västerås har fått SPUR 1:a för bästa ST utbildning inom Urologi Kliniken fick diplom i samband med urologidagarna.    

Läs mer »

Aktuellt BUS

Enkät riktad till ST-läkare i syfte att kartlägga kursbehov

Socialstyrelsen har utformat en enkät som riktar sig till ST-läkare, i syfte att kartlägga ST-läkares behov av kurser inom olika ämnesområden utifrån ST-läkarnas individuella utbildningsprogram....

Läs mer »

Aktuellt BUS

Kalender

maj 05 2015

Kurs i urotelial cancer

Läs mer »

Kalender SUF
jun 03 2015

Nordisk urologisk förenings (NUF) kongress

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin