• Ge kniven vidare

    Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

    Läs mer och delta i kampanjen
  • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

    Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

    Läs mer

 

Senaste nytt

Utbildningsboken - uppdaterad maj 2015

Nu ligger den nya uppdaterade versionen av Utbildningsboken ute på hemsidan

Läs mer »

Nyheter

Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcancer

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande...

Läs mer »

Nyheter

Kallelse till Årsmöte för Svensk Urologisk Förening 2015

Tid: Torsdag den 1 oktober 2015, klockan 13:00-14:45.Plats: Lokal, SOLA Plan 4 (202), Karlstad CCC Läs hela kallelsen här

Läs mer »

Nyheter

Kalender

nov 16 2015

SK-kurs Urologi

Läs mer »

Kalender SUF
jan 28 2016

4th Nordic Course on Urodynamics and LUTD

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin