• Kurser

  Vänligen titta under Kalendern för aktuella kurser. Nya kurser läggs löpande in.

  Kalendern
 • Kalmarunionen

  Kalmarunionen 2014 går av stapeln 25-28 augusti.

  Ett möte om praktisk handläggning av prostatacancer och benign prostatahyperplasi.

  Kalmarunionen 2014
 • Global Congress on prostate cancer

  februari 2015, Rom, Italien

  Prosca 2015
 • Ge kniven vidare

  Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

  Läs mer och delta i kampanjen
 • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

  Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

  Läs mer

Senaste nytt

Förslaget till ny målbeskrivning

 

Obs: Detta är ett förslag till ny målbeskrivning som är ute på remiss. Ingenting har spikad.

...

Läs mer »

Aktuellt BUS

Socialstyrelsen skjuter upp nya ST till våren 2015

Arbetet med nya ST har dragit ut på tiden och förslaget hann inte ut på remiss såsom planerat, remisstiden är därför förlängd och nya ST kommer inte träda i kraft förrän våren 2015. Beskedet kom...

Läs mer »

Aktuellt BUS

Uppdatering om nya specialistindelningen

Tyvärr är mycket ännu höljt i dunkel men nedan kan sägas:

 • Urologin kommer att vara en basspecialitet i det nya systemet som träder i kraft 1 januari 2015.
 • ...

  Läs mer »

  Aktuellt BUS

Kalender

sep 05 2014

Eurep-kurs 5-10 Sep 2014

Läs mer »

Kalender BUS
sep 11 2014

Postkonferens om prostatacancer - höjdpunkter från Asco

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin