• Ge kniven vidare

    Nu drar vi igång, kratta manegen för förbättrad kirurgisk träning genom att svara på vår enkät!

    Läs mer och delta i kampanjen
  • En specialistförening inom Sveriges läkarförbund  och Svenska Läkaresällskapets sektion för urologi

    Föreningens medlemmar består huvudsakligen av läkare verksamma inom urologi, men även av personer som utan att vara urologer, har ett speciellt intresse för urologi. Föreningens uppgift är att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda, att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde samt att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen.

    Läs mer

 

Senaste nytt

Sök medel ur Svensk Urologisk Förenings Stiftelse

Medlemmar i Svensk Urologisk Förening kan söka ekonomiska bidrag från vår stiftelse för forsknings- och utbildningsändamål. Exempel på ändamål som stiftelsen den senaste åren har stöttat är FEBU-...

Läs mer »

Nyheter

Inbjudan till disputation

Study of the mechanisms behind the additive effect of neoadjuvant castration on radiotherapy for prostate cancer Västmanlands Sjukhus Västerås, 721 89 Västerås Fredagen den 13 november, 2015, kl 11....

Läs mer »

Aktuellt BUS

Störningar av de nedre urinvägarnas funktioner – State of the Art 2015

SOTA-dukentet är nu uppdaterat och finns tillgängligt på urologi.org.Dokumentet omfattar bl a inkontinens, prolaps, neurogen blåsrubbning, kongenitala missbildningar och funktionsrubbningar,...

Läs mer »

Nyheter

Kalender

jan 28 2016

4th Nordic Course on Urodynamics and LUTD

Läs mer »

Kalender SUF
feb 09 2016

SK-kurs i Urotelial cancer

Läs mer »

Kalender SUF

Svensk Urologi/SUF-nytt

NUFBulletin